Aba terapija

ABA
TERAPIJA

Vilniuje

Vis daugiau autizmo ar kitą raidos sutrikimą turinčių vaikų tėvų kreipiasi į taikomosios elgesio analizės, sutrumpintai ABA, specialistus, siekdami išmokyti savo vaikus komunikuoti, savarankiškai rengtis ar naudotis tualetu, žaisti ir bendrauti su bendraamžiais, mokytis darželyje ar mokykloje ar susidūrę su mažųjų probleminiu elgesiu ir kt.
 

ABA terapija – tai moksliniais tyrimais pagrįsta ir visame pasaulyje pripažinta taikomojo elgesio analizės metodika, kuri mokymosi ir elgesio keitimo principu ugdo įvairius įgūdžius bei formuoja elgesį. Šio metodo esmė: stimulas – elgesys – rezultatas (pasekmė). Stimulas iššaukia tam tikrą elgesį, kurį motyvuoja atitinkamas rezultatas ar pasekmė. Paprasčiau sakant, paskatinimo principu formuojamas tinkamas elgesys, o paskatinimo trūkumas koreguoja ir iš esmės keičia netinkamą elgesį.

ABA programos vykdomos intensyviai, visuose kasdienio gyvenimo srityse, ir reikalauja tėvų bei terapeutų atsidavimo ir nuolatinio darbo. ABA programa visuomet individualizuojama, t.y. sukuriama kiekvienam klientui atskirai, ir aprėpia visas raidos sritis: komunikaciją, imitaciją, ekspresyviąją ir receptyviąją kalbą, socialinę raidą, vizualinius ir mąstymo gebėjimus, ir savarankiškumą. Pagrindinis ABA terapijos tikslas – visapusis komunikacijos treniravimas, t.y. vaikas mokomas išreikšti savo norus ir pageidavimus naudojant tinkamas komunikacijos priemones (pvz.: kalbą, gestus ar paveikslėlius), o ne probleminį elgesį. Komunikacijos treniravimui visuomet pasitelkiama vaiko motyvacija, tokiu būdu užtikrinant, kad mokymasis yra smagus ir malonus. Reikšmingų gebėjimų mokymas vyksta suskaidant šiuos gebėjimus į mažus žingsnelius, juos mokinant atskirai, vėliau sujungiant į vieną. Programos tikslų mokymas vyksta tiek struktūruotoje mokymo aplinkoje (pvz. atskirų bandymų metodas, tiek natūralioje, kasdieninėje ir žaidimų aplinkoje. Išmokti gebėjimai įtvirtinami juos perkeliant į kasdieninę vaiko aplinką. Probleminio elgesio valdymas – vienas iš pagrindinių ABA programos aspektų. Probleminio elgesio valdymas privalo būti paremtas funkcine elgesio analize, t.y. tik išsiaiškinus tikslias elgesio priežastis, ir veiksniosiomis bei reakcinėmis elgesio valdymo strategijomis.

LOGOPEDO PASLAUGOS VILNIUJE

Sudaromas individualus planas

Naudojantis geriausiomis koregavimo technikomis - specialistas parinks geriausią planą skirtą koreguoti sutrikimus.

LOGOPEDO PASLAUGOS VILNIUJE

Sudaromas individualus planas

Naudojantis geriausiomis koregavimo technikomis - specialistas parinks geriausią planą skirtą koreguoti sutrikimus.

Didelė dalis žmonių visame pasaulyje – kamuojami įvairių ligų bei sutrikimų, todėl negali džiaugtis pilnaverčiu gyvenimu. Vis dėlto, šiandien jau – galimybė rinktis įvairius metodus bei priemones, galinčius dalinai pagerinti gyvenimo kokybę. Dažnu atveju veiksmingu pasirinkimu, siekiant pagerinti gyvenimo kokybę tampa ir terapijos. Viena iš jų yra ABA terapija, kuri skirta autizmu sergančių vaikų gyvenimo kokybės  gerinimui.

Taikant ABA terapiją ugdomos visos vaiko raidos sritys: kalbos ir komunikacijos, mąstymo, socialinės, bendravimo, dėmesio koncentracijos, mokymosi įgūdžiai, tualeto įgūdžiai, smulkiosios ir stambiosios motorikos gebėjimai ir kt. Kalbant apie kalbos ir kalbėjimo lavinimą bei ugdymą ABA terapija itin efektyviai padeda paruošti vaikus tolimesniems logopedo užsiėmimams. Kai kurie vaikai, turintys raidos, dėmesio ir koordinacijos sutrikimus, iš pradžių turi būti paruošti darbui su logopedu, kad gebėtų suprasti ir atlikti logopedo paskirtas užduotis ir pratimus.

VŠĮ „Augu pozityviai“ ABA terapijos specialistai nustato vaiko gebėjimų ir įgūdžių lygį, pagal juos kiekvienam individualiai sudaro mokymosi planus ir programas. Dirbama tiek grupėse, tiek individualiai. Stebimas ir vertinamas vaiko mokymosi progresas, tėvams ir artimiesiems skiriamos konsultacijos ir rekomendacijos, kaip vaiką mokyti namuose patiems, kad specialistų ir tėvų darbas vyktų kompleksiškai ir būtų pasiektas geriausias rezultatas.

ABA TERAPIJA VILNIUJE

Aba terapija

Vienkartinės konsultacijos

Vienkartinių konsultacijų metu aptariamos klientui rūpimos problemos ir suteikiamos rekomendacijos joms spręsti. Rekomendacijos pateikiamos konsultacijos metu, bei raštu – atsiunčiant sprendimų ir procedūrų aprašymą elektroniniu paštu.

Funkcionalios komunikacijos mokymo programa

Pirmojo susitikimo metu įvertinami kliento komunikaciniai gebėjimai, parenkamos komunikacijos priemonės (pvz.: kalba, vaizdinės priemonės ar gestai) ir nustatomi mokymo tikslai. Tėvams ir specialistams, nuolatos dirbantiems su vaiku, suteikiami apmokymai kaip toliau lavinti jo/jos komunikacinius gebėjimus. Vykdomos reguliarios progreso peržiūros (pvz.: kas 4-6 savaites) ir teikiamos tolesnės rekomendacijos.

Individualių mokymo planų sudarymas ir priežiūra

Pirmojo susitikimo metu aptariama kliento raida, probleminis elgesys ir tikslai, kuriuos pageidaujama pasiekti. Atliekamas įvertinimas ir sudaromas Individualus Mokymo Planas, kurį taiko specialistai ar tėvai nuolatos dirbantys su klientu tiek namuose, tiek lavinimo įstaigoje. Taip pat suteikiamas nuoseklus programos tikslų mokymo ir procedūrų aprašymas. Esant pageidavimui, tėvai bei terapeutai apmokomi kaip efektyviai ir, svarbiausia, smagiai vykdyti struktūruotą ir natūralios aplinkos mokymą. Vykdomos reguliarios progreso peržiūros (pvz.: kas 3-5 savaites) ir teikiamos tolesnės rekomendacijos bei apmokymai.

Elgesio valdymo planų sudarymas ir vykdymas

Pirmojo susitikimo metu aptariamos kliento elgesio problemos ir pageidaujami pasiekti tikslai, vykdomas stebėjimas kasdieninėje aplinkoje. Probleminio elgesio valdymo planas sudaromas atlikus funkcinę elgesio analizę. Tuomet vykdoma intervencija, kurios trukmė priklauso nuo elgesio pobūdžio ir priežasties. Intervencijoje visuomet dalyvauja tėvai ir specialistai dirbantys su vaiku. Jie apmokomi kaip taikyti elgesio valdymo metodus kasdieninėje aplinkoje. Peržiūros atliekamos priklausomai nuo kliento poreikių (pvz.: kas 2-6 savaites).

Individualūs tėvų mokymai

Apmokymai teikiami tėvams pageidaujant, pabrėžiant kliento poreikius ir individualios programos aspektus. Apmokymų tikslas – suteikti praktinių ir teorinių žinių apie konkrečius mokymo metodus ir procedūras, pvz.: komunikacijos treniravimas, mokymas atskirais bandymais, natūralios aplinkos mokymas, beklaidis mokymas, nuoseklus pagalbos mažinimas, konkrečių gebėjimų mokymas, ir pan. Apmokymai vykdomi kliento namuose, teorines žinias tiesiogiai pritaikant praktikoje.

ABA terapijos nauda

Pagerinti klientų gyvenimo kokybę išmokant socialiai reikšmingų elgesio formų. Galima išmokyti – visko, pradedant bendradarbiavimu, dėmesio įgūdžiu, kad vaikas išmoktų mokytis savarankiškai natūralioje aplinkoje ir natūraliomis sąlygomis, akademiniai įgūdžiai, savarankiškumo, socialinių įgūdžių ir kt.

ABA metodais vadovaujantis sudarytos ugdymo programos – intensyvios ir individualios kiekvienam vaikui, tokiose pamokose mokomasi pasitelkiant ugdytinio motyvaciją, pačios pamokos – įdomios ir įtraukiančios, jose vaikas turi jaustis sėkmingas ir vertinamas, mokytis savo tempu, pagal savo galimybes, bet mokytis ir nuolat eiti į priekį. Visiškai nesvarbu, kokia diagnozė, kokių sunkumų jis šiai dienai patiria, kokių ypatumų turi – visi vaikai su ABA terapijos pagalba išmoksta.

Vizualiniai-erdviniai įgūdžiai

Kalba ir komunikacija

Mąstymas

Socialiniai įgūdžiai

Žaidimai ar saviveikla

Smulkioji ir stambioji motorika

Akademiniai įgūdžiai

Scroll to Top