Specialiojo pedagogo paslaugos

SPECIALiojo PEDAGOGO
PASLAUGOS

Vilniuje

SPECIALiojo PEDAGOGO PASLAUGOS vilniuje

Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą, taip pat kochlearinių implantų naudotojams.

Visi esame skirtingi ir turime skirtingus įgimtus ar įgytus mokymosi poreikius, todėl kiekvienam reikalinga skirtinga pagalba, padedanti tiek mokytis, tiek ugdyti mokymosi, socialinius, pažintinius ir kt. gebėjimus. Specialiojo pedagogo tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems mokymosi sunkumų, padėti jiems įsisavinti ugdymosi turinį.

Specialiojo pedagogo darbas padeda įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams ugdyti individualius gebėjimus, individualiai pritaikant ugdymo turinį, metodus, priemones ir aplinką. Šių specialistų dėka dauguma mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, gali sėkmingai mokytis įprastose mokyklose.

VŠĮ „Augu pozityviai“ specialusis pedagogas atlieka išsamų vaiko specialiųjų poreikių įvertinimą, padeda vaikams įsisavinti ugdymosi turinį (specialiojo pedagogo kabinete arba grupėje), lavina pažintines ar kitas sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes ir ypatumus. Taip pat mūsų specialusis pedagogas padeda parengti adaptuotas ir modifikuotas programas, padedančias specialiuosius poreikius turintiems vaikams mokytis ir sėkmingai prisitaikyti mūsų visuomenėje.

Spec pedagogas

Spec pedagogas ugdo ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių kalbą, šalina tarties trūkumus, turtina žodyną, padeda įveikti mokymosi sunkumus.

Specialiojo pedagogo darbo valandos

Dirbame pagal susitarimą darbo valandomis. Galite rezervuoti Jums tinkamą laiką.

SPECIALiojo PEDAGOGO PASLAUGOS vilniuje

Specialiojo pedagogo nauda

Tiktais tinkamai atliekant įvairius pratimus, klientai gali puikiai ir sklandžiai kalbėti, bei lengviau dėstyti mintis. Specialiojo pedagogo paslaugos atliekamos kvalifikuotų specialistų, pagal naujausias rekomendacijas.

Lavinama artikuliacinė, rankų pirštų motorika

Ugdomas kalbos gramatinis taisyklingumas bei rišli kalba

Lavinamas girdimasis suvokimas

Turtinamas aktyvusis ir pasyvusis žodynas

Tikslinamas gimtosios kalbos garsų tarimas

Lavinamas regimasis, erdvės, laiko suvokimas

Turtina žodyną

Padeda įveikti mokymosi sunkumus

Scroll to Top