Konsultacijos

KONSULTACIJOS

Vilniuje

KONSULTACIJOS VILNIUJE

VŠĮ „Augu pozityviai“ teikia vienkartinių konsultacijų ir individualių ugdymo planų sudarymo bei priežiūros paslaugas.

VŠĮ „Augu pozityviai“ specialistai konsultuoja tėvus bei globėjus, kurie augina vaikus, turinčius raidos sutrikimų. Konsultacijų tikslas padėti tėvams išsiaiškinti, kaip padėti vaikui lengviau ir sklandžiau integruotis bei prisitaikyti visuomenėje ir jį supančioje aplinkoje. Vienkartinės konsultacijos metu savo sričių specialistai kartu su tėvais ar vaiko globėjais aptaria jiems rūpimus klausimus, iššūkius, su kuriais susiduria kasdienybėje augindami vaikus, turinčius įvairių raidos sutrikimų. Išsiaiškinus ir ištyrus vaiko raidos sutrikimų pobūdį ir lygį, konsultacijos metu tėvams pateikiamos išsamios profesionalo rekomendacijos, kaip spręsti jiems kylančias problemas. Procedūrų, tolimesnių veiksmų ir sprendimų aprašymai gali būti atsiųsti ir elektroniniu paštu.

Konsultacijos padės geriau suprasti vaikų elgesį ir pažinti save, rasti tinkamiausius vaikų ugdymo būdus ir padės atkurti harmoningus tarpusavio santykius šeimoje. Individualių konsultacijų metu tėvai įgyja žinių kaip padėti vaikams visiškai save realizuoti ir užaugti harmoningam žmogui.

Svarbu pabrėžti, jog į konsultacijas turėtų atvykti vaikai kartu su savo tėvais. Ankstyvame amžiuje vaikai didele dalimi priklauso nuo savo tėvų. Bėgant laikui, formuojasi tie mąstymo ir elgesio modeliai, kurie galimai yra susiję su tėvų įtaka. Būtent todėl konsultacijos metu specialistas artimai bendrauja ir su vaiko tėvais, nes pakoregavus tėvų elgesį, keičiasi ir vaiko elgesys.

Konsultacijų metu tėvai nukreipiami šiomis kryptimis:

Individualių ugdymo planų sudarymas ir tolimesnė priežiūra

VŠĮ „Augu pozityviai“ ne tik aptaria, bet ir ištiria vaiko raidos sutrikimo ar sutrikimų pobūdį bei jų lygį. Pagal tai parengiami individualūs ugdymo, mokymo, įgūdžių lavinimo planai bei programos. Neretai pasitaiko atvejų, kai visokeriopam vaiko ugdymui reikalinga ne viena, o kelios skirtingos programos, kurios derinamos tarpusavyje padeda užtikrinti geriausius rezultatus.

Mūsų specialistai stebi vaiko pasiektus rezultatus ir daromą progresą. Pagal tai mokymosi planai individualiai koreguojami ir keičiami. Dirbama tiek individualiai, tiek grupėse. Tėvams pageidaujant, jie išsamiai ir aiškiai apmokomi, kaip su vaiku dirbti namų ar kitoje aplinkoje. Geriausi rezultatai pasiekiami, kai specialistai, tėvai ir vaikai dirba nuosekliai ir sinergiškai.

Parenkamas optimalus mokymosi planas

Ugdymo plano rezultatų sekimas

Sukuriami geresni socialiniai santykiai

Parenkama motyvacinė sistema, pagal klientą

Scroll to Top